Hà Nội
Huế
TP HCM

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Song Thoa)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC03356.jpg DSC030491.jpg Picture_0069.jpg DSC028251.jpg DSC02825.jpg DSC02777.jpg DSC028421.jpg 0112.jpg 034.jpg 008.jpg Hinh00711.jpg Hinh0111.jpg Hinh0122.jpg Hinh0121.jpg Picture_0541.jpg Picture_0491.jpg GetImage_40.jpg Me.jpg Picture_0161.jpg Picture_1052.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hương Trà

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ CC-VC NĂM 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Song Yến Thùy
  Ngày gửi: 17h:01' 07-12-2012
  Dung lượng: 66.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TRÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
  Năm học 2012 - 2013

  Họ và tên viên chức : …………………………………………………………….
  Chức vụ : …………………………………………………………………………
  Đơn vị công tác : …………………………………………………………………
  I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :
  (Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm)
  1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc :
  ………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
  …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử :
  …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Việc thực hiện nghĩa vụ khác : :
  …………………………………………………………………………………….. …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Tự xếp loại (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Không hoàn thành nhiệm vụ)
  ……………………………………………………………………………………………
  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Người tự nhận xét  II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :
  …………………………………………………………………………………….. …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Xếp loại :………...............................................................................................................

  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Hiệu trưởng
  (Ký tên, đóng dấu)  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TRÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
  Năm học 2012 - 2013

  Họ và tên viên chức : …………………………………………………………….
  Chức vụ : …………………………………………………………………………
  Đơn vị công tác : …………………………………………………………………
  I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :
  (Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm)
  1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc :
  ………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
  …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Tinh thần trách nhiệm, thaais độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Việc thực hiện nghĩa vụ khác : :
  …………………………………………………………………………………….. …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Tự xếp loại (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Không hoàn thành nhiệm vụ)
  ……………………………………………………………………………………………
  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Người tự nhận xét  II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :
  …………………………………………………………………………………….. …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Xếp loại :………...............................................................................................................

  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Hiệu trưởng
  (Ký tên, đóng dấu)
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TRÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
  Năm học 2012 - 2013

  Họ và tên công chức : …………………………………………………………….
  Chức vụ : …………………………………………………………………………
  Đơn vị công tác : …………………………………………………………………
  I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :
  (Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm)
  1.Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước :
  ………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ :
  ...………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Thái độ phục vụ nhân dân :
  …………………………………………………………………………………….. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý :
  …………………………………………………………………………………….. …… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý :
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức :
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Tự xếp loại (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Không hoàn thành nhiệm vụ)
  ……………………………………………………………………………………………
  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Người tự nhận xét


  II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :
  …………………………………………………………………………………….. …… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Xếp loại :………...............................................................................................................

  Hương Trà, ngày tháng 12 năm 2012
  Hiệu trưởng
  (Ký tên, đóng dấu)   
  Gửi ý kiến